Novéna k památce bl. Richarda Henkese

21. 2. 2021 by měla být památka bl. Richarda Henkese. Je to den před výročím jeho mučednické smrti. Tento den však bude 1. neděle postní a liturgie bude z té neděle. Chceme se však připravit na tento den novénou-devítidenní modlitbu , kterou se budeme modlit od 12. 2. do 20. 2. ve strahovické farnosti vždy ve 20 hod. kromě dnů, kdy je ve farnosti mše sv. V tyto dny se ji pomodlíme společně po mši sv. Začínáme v pátek 12. 2. 2021. Připojte se k nám a pomodlete se spolu s námi ze svého domova. Návod je na začátku přiložené brožury. Tištěnou verzi brožurky máte buď doma nebo je možné si ji vyzvednout v kostele. Jinak je také možné se připojit v této modlitbě k farnosti Hať přes jejich facebookovou stránku.