Májová čtení se sv. Janem Sarkandrem

Měsíc květen je spojen s májovými pobožnostmi, které letos nemohou být v takové podobě jako vždy. Je to příležitost sejít se v rodině a udělat si tam májovou s modlitbou růžence a třeba i zpěvem mariánských písní. Také je možno použít přiložená májová čtení ze života sv. Jana Sarkandra.

Zvýšení počtu osob na bohoslužbách

Podle nového vládního nařízení z 30. dubna 2020 se počet účastníků bohoslužeb za předchozích podmínek zvýší od 11. 5. 2020 na 100 účastníků.

Bohoslužeb se tedy bude moci účastnit:

od 24. dubna 15 osob mimo asistující

od 11. května 100 osob

Od 24. dubna do 11. května tedy v naší farnosti platí, že na bohoslužbě je přítomná rodina, která má na ten den zapsán úmysl mše sv. Pokud nenaplníte daný počet, můžete si vzít na mši sv.  třeba sousedy, známé apod. Vstup do kostela prosím 15 minut přede mší sv.

Jak to bude dál po 11. květnu nechme zatím otevřené, protože opatření se neustále mění.

List Svatého otce k měsíci květnu

V pátek začíná měsíc květen, který máme spojený s májovými pobožnostmi. Je jasné, že letos nebudou moci být v té podobě, jak jsme zvyklí. Nicméně je možné sejít se v rodině a modlit se modlitbu růžence a třeba i jinou mariánskou modlitbu a vzít si kancionál či jiný zpěvník a zpívat.

V této souvislosti posílá papež František svou dopis se dvěma modlitbami.

Diecézní Pouť rodin za duchovní povolání se 9. května na Maria Hilf neuskuteční

Pomocný biskup Martin David v této souvislosti posílá jménem obou biskupů pozdrav a poděkování rodinám: 

„Spolu s biskupem Františkem srdečně zdravíme všechny rodiny naší diecéze a chceme jim poděkovat za náročné putování, kterým procházejí v době pandemie. Děkujeme za všechny společné modlitby, oběti a praktickou lásku v rodinách, které posilují společenství církve v jeho základech a prosíme pamatujte v modlitbách také na duchovní povolání. Doufáme, že se budeme moci setkat na pouti za rodiny a duchovní povolání 3. října letošního roku ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.“

Celá článek na webu diecéze doo.cz

Znovuobnovení bohoslužeb

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb

  • V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
  • Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
  • Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
  • Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
  • Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
  • Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
  • Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;
  • Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

Bohoslužeb se bude moci účastnit:

od 24. dubna nejvýše 15 osob,

od 11. května nejvýše 30 osob

od 25. května maximálně 50 osob.

od 8. června konec omezení počtu osob

Od 24. dubna do 11. května tedy v naší farnosti platí, že na bohoslužbě je přítomná rodina, která má na ten den zapsán úmysl mše sv. Vzhledem k nutné asistenci při liturgii (varhany, kostelník, ministranti) prosíme o účast rodiny max. do 10 osob. Pokud nenaplníte daný počet, můžete si vzít na mši sv.  třeba sousedy, známé apod. Vstup do kostela prosím 15 minut přede mší sv.

Při 30 lidech – mše sv. ve všední den pravděpodobně jako normálně; v sobotu a neděli, ten. kdo má úmysl.

Při 50 lidech stejně jako při 30 lidech.

Pokud se tedy zase něco nezmění, bude platit tento plán!!!