Novéna k blahořečení P. Henkese

Jako přípravu na blahořečení P. Richarda Henkese se budeme v našich farnostech modlit devítidenní modlitbu – novénu. Začínáme tento pátek 6. 9. 2019. Připojte se k nám a pomodlete se spolu s námi pokud možno ve stejný čas, tj. v 19 hod., ze svého domova, pokud není ve farnosti mše sv. Jinak se ji pomodlíme společně na konci mše sv. Modlitba novény zabere maximálně 5-10 minut. Návod je na začátku přiložené brožury. Tištěnou verzi brožurky je možné si vyzvednout v kostele.

Zemřela Sr. Pavla Anežka Obrusníková

Všem příbuzným, přátelům, známým, sestrám a bratřím oznamujeme, že Pánem života a smrti byla povolána ve čtvrtek 25. července 2019 do království věčné spásy sestra Sr. Pavla Anežka Obrusníková.
Rozloučíme se s ní při zádušní mši svaté sloužené v Klášterním kostele Povýšení svatého Kříže v Opavě na Matiční ulici, v pátek 2. srpna 2019 v 11 hodin.
O modlitbu prosí
Milosrdné sestry Řádu Panny Marie v Jeruzalémě a příbuzní.