Novéna k památce bl. Richarda Henkese

21. 2. 2021 by měla být památka bl. Richarda Henkese. Je to den před výročím jeho mučednické smrti. Tento den však bude 1. neděle postní a liturgie bude z té neděle. Chceme se však připravit na tento den novénou-devítidenní modlitbu , kterou se budeme modlit od 12. 2. do 20. 2. ve strahovické farnosti vždy ve 20 hod. kromě dnů, kdy je ve farnosti mše sv. V tyto dny se ji pomodlíme společně po mši sv. Začínáme v pátek 12. 2. 2021. Připojte se k nám a pomodlete se spolu s námi ze svého domova. Návod je na začátku přiložené brožury. Tištěnou verzi brožurky máte buď doma nebo je možné si ji vyzvednout v kostele. Jinak je také možné se připojit v této modlitbě k farnosti Hať přes jejich facebookovou stránku.

Výstava fotografií – kostel Strahovice

Po kostele Povýšení svatého kříže v Chuchelné se přesunuje výstava společnosti s názvem Člověk a víra do strahovického kostela Sv. Augustina. Tato společnost fotila také mši sv. ve Strahovicích u příležitosti výročí 74 let od mučednické smrti pallotina P. Richarda Henkese v koncentračním táboře v Dachau.

Fotografický spolek Člověk a Víra se začal rodit v roce 2011. Jeho prvním cílem bylo rozvíjet křesťanskou fotografii jako do té doby opomíjený žánr a přispívat ke kultivaci chování fotografů během církevních obřadů. spolek zahajoval v Praze se třemi fotografy, rychle se však rozvíjel, a tak v současné době působí už více než 140 členů nynějšího spolku Člověk a Víra (ve věku od 15 do 75 let) po celé ČR a 4 na Slovensku.

Výstavu ve Strahovicích je možné vidět přede mší sv. a případně po ní (viz. plakátek).Výstava fotografií – Kostel Chuchelná

V kostele Povýšení svatého kříže v Chuchelné se do konce ledna 2021 nachází výstava společnosti s názvem Člověk a víra, která fotí na různých křesťanských akcích jako je den dětí na Prašivé, ministrantský den na Hukvaldech apod. Také fotili mši sv. ve Strahovicích u příležitosti výročí 74 let od mučednické smrti pallotina P. Richarda Henkese v koncentračním táboře v Dachau. Plánuje se, že v únoru 2021 by se výstava přesunula do kostela sv. Augustina ve Strahovicích.

Fotografický spolek Člověk a Víra se začal rodit v roce 2011. Jeho prvním cílem bylo rozvíjet křesťanskou fotografii jako do té doby opomíjený žánr a přispívat ke kultivaci chování fotografů během církevních obřadů. spolek zahajoval v Praze se třemi fotografy, rychle se však rozvíjel, a tak v současné době působí už více než 140 členů nynějšího spolku Člověk a Víra (ve věku od 15 do 75 let) po celé ČR a 4 na Slovensku.

Výstavu v Chuchelné je možné vidět přede mší sv. a případně po ní (viz. plakátek).

Statistika farností Strahovice a Chuchelná 2020

O statistice se říká, že je to přesný součet nepřesných údajů. Někdo také říká, že je malá lež, velká lež a pak statistika. Je pravdou, že čísla mají malou výpovědní hodnotu. Nezobrazují celou skutečnost. Někdo si řekne: Máme tolik a tolik křtů, je to dobré. Kolik ale z nich vidíme v kostele? Neboli kolik těch rodin skutečně praktikují svou víru? Stejně bychom se mohli ptát také u dětí, které byly u prvního sv. přijímání. Nehledě na to, že nevidíme do srdce jako Bůh, abychom to mohli všechno opravdu objektivně zhodnotit.

Přesto všechno je zvykem uvádět tyto údaje s vědomím, že zdaleka nepodávají celkový obraz:

Farnost Strahovice

Farnost Chuchelná

rok 2019 2020
Křty68
Svatby46
První svaté přijímání77
Pohřby 97
Účast na nedělní mši sv.287 X

rok 2019 2020
Křty54
Svatby11
První svaté přijímání015
Pohřby 1622
Účast na nedělní mši sv.204 X

Nové dveře kostela Sv. Augustina

Na kostele sv. Augustina ve Strahovicích se nám v týdnu 14. 12. – 18. 12. podařilo díky dotaci z Moravskoslezského kraje nainstalovat troje nové venkovní dveře. Dveře zhotovila firma TESKO Kolovrat s.r.o. Kraj financoval nové dveře ze 70%. Asi 30% zaplatila Římskokatolická farnost ze svých zdrojů. Materiálem, ze kterého byly vyrobeny je napojovaný smrk. Jsme moc rádi, že se to podařilo. Díky všem, kteří přispěli finančně, věcně nebo pomocnou rukou.

Betlémské světlo u nás

Od neděle 20. 12. je u nás v obou farnostech možnost odebrat si do svých domovů světlo z Betléma.

Ve Strahovicích je Betlémské světlo k dispozici ve vchodu do fary.

V Chuchelné je Betlémské světlo možné odebrat v kostele po mši sv.

Pokud se chcete o Betlémském světle dozvědět víc, navštivte stránky www.betlemskesvetlo.cz/

Svátost smíření před Vánocemi 2020

Před Vánocemi jsou k dispozici tyto časy ke svátosti smíření. Samozřejmě za předpokladu, že nám to epidemiologická situace dovolí. Mimo to se zpovídá vždy 30 min. přede mší sv. (viz. pořad bohoslužeb). Při čekání na svátost smíření dodržujte hygienická pravidla včetně rozestupů.

Opatření od 3. 12. 2020

Od 3. 12. 2020 platí na bohoslužbách povolených 30 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.

V naších kostelích v současnosti podle aktuálních vládních nařízení a s ohledem na prostory kostela máme Přes 80 míst k sezení z odpovídajícími odstupy. Jednotlivá místa k sezení jsou označená.