Od 23.11. na bohoslužbách až 20 osob

Na základě usnesení Vlády ČR z dnešního dne (20. 11. 2020) je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob. Pro podrobnější informace přečtěte si k tomu článek na církev.cz.

U nás tedy platí:

Za počet 20 osob na mši sv. odpovídá rodina, která má ten den úmysl mše sv. Může pozvat na mši sv. koho chce, nejen členy rodiny. Tak, aby byla využita kapacita 20 osob. V případě pochybností volejte panu faráři 731 625 672.

Mějte prosím pochopení a trpělivost a dodržujte platná opatření. Pro nikoho z nás to není jednoduché!!! Spojme se v modlitbě a postu po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. podle výzvy našich biskupů.

Rodinný plánovací kalendář

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí kalendář na rok 2021.

Rodinný plánovací kalendář pro rok 2021 je letos plný barev. Najdete v něm nápady na tvoření, recepty, tradice, zvyky a  přehled svátků. Praktické sloupečky umožňují zaznamenat plány celé rodiny. Součástí je také liturgický kalendář a přehled časového harmonogramu školního roku. Cena 200 Kč.

Koupí podpoříte Centrum pro rodinu a sociální péči. Kalendář dostanete buď u nás v kostele jak ve Strahovicích, tak v Chuchelné nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.

Ježíšův učedník v době koronaviru

P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm. měl přednášku na výše uvedené téma. Velice pěkně vystihuje naši dobu, jak Ježíšův učedník (křesťan) v té době žije a jak tuto dobu může využít k duchovnímu růstu.

K poslechu nabízíme zde:

Časopis Okno online

Diecézní časopis Okno je teď možné si pročíst také online. Strahovické farníky upozorňuji na str. 19, kde se píše o jejich rodákovi P. Johannesovi Prasskovi. Časopis můžete prolistovat zde.

Dušičkové odpustky přehledně

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Jednotlivé možnosti

1. 

Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
– návštěva kostela nebo kaple,
– modlitba Otčenáš,
– modlitba Věřím,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2.

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
– návštěva hřbitova,
– modlitba za zesnulé,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3.

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky:
– v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, 
– zříci se jakéhokoli hříchu,
– vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,
– pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu. 

Převzato z webu: www.liturgie.cz

Manipulace papežových výroků o stejnopohlavních párech

Možná jste v médiích zaznamenali zprávu, že papež František údajně podporuje svazky stejnopohlavních párů. Veškerá média o tom informovala na základě dokumentárního filmu rusko-amerického režiséra Jevgenije Afinejevského, představeného ve středu 21. října na filmovém festivalu v Římě. Snímek nese jednoslovný název „František“ a klade si za cíl představit současný pontifikát. Tento dokument byl ovšem sestříhán a papežovy výroky byly vytrženy úplně z jiného kontextu. Celé vysvětlení si můžete přečíst v české sekci radia vaticana.

Aktuální opatření

Kvůli zpřísněným opatřením v rámci nouzového stavu je omezen také pohyb osob z tohoto důvodu není možné se shromažďovat a být na společné mši sv. Pořad bohoslužeb však zůstává nezměněn. Mše sv. budou slouženy v obvyklých časech s daným úmyslem na ten den. Kdo má ten den úmysl a chtěl by se zeptat co a jak nebo něco změnit či přesunout, spojte se prosím telefonicky s panem farářem na tel. čísle 731 625 672.

Kostel bude otevřen pro individuální návštěvu po sobotní mši sv. v Chuchelné a po nedělních mších sv. v obou farnostech cca 30 min. tak, jak bylo doposud.

Individuální příležitost ke svátosti smíření bude tak, jak doposud půl hodiny přede mší sv. kromě neděle. Ve Strahovicích ovšem také v neděli půl hodiny přede mší sv. v 7:00 tato příležitost bude. Také je možné se domluvit telefonicky na jiný čas.

Děti, které se budou účastní mše sv. přes televizi, dostanou nálepku později, až to bude možné. Je třeba zaznamenat na zadní stranu karty kdy, odkud byla mše sv. a v kolik hodin a na jakém programu.

Mše sv. z Chuchelné online

Kdo byste se chtěli účastnit online mše sv. sloužené v sobotu 18.00 nebo v neděli v 8.30 hod streamované z kostela Povýšení svatého kříže v Chuchelné, můžete tak učinit na tomto odkazu. Živé vysílání se tam objeví samozřejmě až v tu danou hodinu.

Možnost získat odpustky po celý listopad

Prozatímní omezení učiněná vládou zasahují i slavnost Všech svatých a památku Věrných zemřelých. Je tedy jasné, že společné dušičkové pobožnosti se konat nebudou. Návštěvy hřbitovů však zakázány nejsou, ba můžeme na ně vztáhnout dovolené návštěvy parků a přírody. Je však třeba i tady dodržet maximální počet lidí na společné vycházce: dva – kromě rodiny. Co se týká odpustků a modlitby za mrtvé, Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu). Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života (celý text zde).

Počet účastníků mše sv. snížen na 6 osob

Kvůli zpřísněným opatřením v rámci nouzového se může mše sv. účastnit jen 6 osob. To znamená, že pořad bohoslužeb zůstává nezměněn, ale mše svaté se zúčastní pouze rodina, která má napsanou mši svatou, a zajistí si sama uvedený počet účastníků. V případě, že by se nikdo z rodiny nemohl účastnit mše sv. nebo při jakékoliv změněné situaci, domluvte se prosím telefonicky na tel. čísle 731 625 672.

Po nedělních mších sv. bude kostel otevřen pro individuální přijetí Eucharistie (viz. pořad bohoslužeb). Je to možné jen při dodržení hygienických pravidel: rouška, rozestupy a dezinfekce rukou. Pamatujte také na to, že není možné se shlukovat do větších skupin. V kostele může být vždy jen 6 osob.

P. Vlastimil Krajčovič