Biskup Martin vyzval k modlitbě růžence na Slavnost sv. Hedviky

V pátek 16. 10. 2020 ve 20 hodin nás vybízí biskup Martin k společné modlitbě růžence. Společná je, protože bude ve stejný čas a také je možné se modlit společně prostřednictvím YouTube kanálu. Celý zpráva se nachází zde.

Videopozvání:

Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným opatřením nouzového stavu

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 12. října na dobu 14 dnů omezují počty účastníků bohoslužeb na 10 osob ve vnitřních prostorách a 20 v prostorách venkovních. Výjimkou jsou pohřby a svatby, které umožňují účast 100 osob a od 19. října 30 osob.

V této situaci není možné uspořádat ve většině farností nedělní bohoslužby tak, aby se jich mohli všichni zúčastnit. Proto připomínám, že platí dispens od osobní účasti na nedělní mši svaté. Využívejte příležitosti sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků a videopřenosů.

Snažme se také o dodržování stanovených hygienických opatření. Jejich dodržování je projevem ohleduplnosti a blíženské lásky k těm, kteří jsou nemocí nejvíce ohroženi. Varujme se přitom projevů vzájemného osočování, podezřívavosti i arogance.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě Stálé rady ČBK (viz. zde), prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

V modlitbě prosme o přímluvu patronku diecéze svatou Hedviku a také blahoslaveného P. Richarda Henkese. Buďme jako tito naši nebeští patroni příkladem lásky, trpělivosti a pokoje.

Také je na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

+ Martin David apoštolský adminitrátor

Májová čtení se sv. Janem Sarkandrem

Měsíc květen je spojen s májovými pobožnostmi, které letos nemohou být v takové podobě jako vždy. Je to příležitost sejít se v rodině a udělat si tam májovou s modlitbou růžence a třeba i zpěvem mariánských písní. Také je možno použít přiložená májová čtení ze života sv. Jana Sarkandra.

Zvýšení počtu osob na bohoslužbách

Podle nového vládního nařízení z 30. dubna 2020 se počet účastníků bohoslužeb za předchozích podmínek zvýší od 11. 5. 2020 na 100 účastníků.

Bohoslužeb se tedy bude moci účastnit:

od 24. dubna 15 osob mimo asistující

od 11. května 100 osob

Od 24. dubna do 11. května tedy v naší farnosti platí, že na bohoslužbě je přítomná rodina, která má na ten den zapsán úmysl mše sv. Pokud nenaplníte daný počet, můžete si vzít na mši sv.  třeba sousedy, známé apod. Vstup do kostela prosím 15 minut přede mší sv.

Jak to bude dál po 11. květnu nechme zatím otevřené, protože opatření se neustále mění.

List Svatého otce k měsíci květnu

V pátek začíná měsíc květen, který máme spojený s májovými pobožnostmi. Je jasné, že letos nebudou moci být v té podobě, jak jsme zvyklí. Nicméně je možné sejít se v rodině a modlit se modlitbu růžence a třeba i jinou mariánskou modlitbu a vzít si kancionál či jiný zpěvník a zpívat.

V této souvislosti posílá papež František svou dopis se dvěma modlitbami.

Diecézní Pouť rodin za duchovní povolání se 9. května na Maria Hilf neuskuteční

Pomocný biskup Martin David v této souvislosti posílá jménem obou biskupů pozdrav a poděkování rodinám: 

„Spolu s biskupem Františkem srdečně zdravíme všechny rodiny naší diecéze a chceme jim poděkovat za náročné putování, kterým procházejí v době pandemie. Děkujeme za všechny společné modlitby, oběti a praktickou lásku v rodinách, které posilují společenství církve v jeho základech a prosíme pamatujte v modlitbách také na duchovní povolání. Doufáme, že se budeme moci setkat na pouti za rodiny a duchovní povolání 3. října letošního roku ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.“

Celá článek na webu diecéze doo.cz