Svátost smíření před Vánocemi 2020

Před Vánocemi jsou k dispozici tyto časy ke svátosti smíření. Samozřejmě za předpokladu, že nám to epidemiologická situace dovolí. Mimo to se zpovídá vždy 30 min. přede mší sv. (viz. pořad bohoslužeb). Při čekání na svátost smíření dodržujte hygienická pravidla včetně rozestupů.

Opatření od 3. 12. 2020

Od 3. 12. 2020 platí na bohoslužbách povolených 30 % kapacity míst k sezení, pouze sedící účastníci, minimální odstup 2 m mezi sedícími účastníky v jedné řadě. Režimová a organizační opatření, desinfekce a větrání prostor. Bez hromadného zpěvu.

V naších kostelích v současnosti podle aktuálních vládních nařízení a s ohledem na prostory kostela máme Přes 80 míst k sezení z odpovídajícími odstupy. Jednotlivá místa k sezení jsou označená.

Od 23.11. na bohoslužbách až 20 osob

Na základě usnesení Vlády ČR z dnešního dne (20. 11. 2020) je povoleno, aby se s platností od 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob. Pro podrobnější informace přečtěte si k tomu článek na církev.cz.

U nás tedy platí:

Za počet 20 osob na mši sv. odpovídá rodina, která má ten den úmysl mše sv. Může pozvat na mši sv. koho chce, nejen členy rodiny. Tak, aby byla využita kapacita 20 osob. V případě pochybností volejte panu faráři 731 625 672.

Mějte prosím pochopení a trpělivost a dodržujte platná opatření. Pro nikoho z nás to není jednoduché!!! Spojme se v modlitbě a postu po první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12. podle výzvy našich biskupů.

Rodinný plánovací kalendář

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí kalendář na rok 2021.

Rodinný plánovací kalendář pro rok 2021 je letos plný barev. Najdete v něm nápady na tvoření, recepty, tradice, zvyky a  přehled svátků. Praktické sloupečky umožňují zaznamenat plány celé rodiny. Součástí je také liturgický kalendář a přehled časového harmonogramu školního roku. Cena 200 Kč.

Koupí podpoříte Centrum pro rodinu a sociální péči. Kalendář dostanete buď u nás v kostele jak ve Strahovicích, tak v Chuchelné nebo na webových stránkách Centra pro rodinu.

Ježíšův učedník v době koronaviru

P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm. měl přednášku na výše uvedené téma. Velice pěkně vystihuje naši dobu, jak Ježíšův učedník (křesťan) v té době žije a jak tuto dobu může využít k duchovnímu růstu.

K poslechu nabízíme zde:

Časopis Okno online

Diecézní časopis Okno je teď možné si pročíst také online. Strahovické farníky upozorňuji na str. 19, kde se píše o jejich rodákovi P. Johannesovi Prasskovi. Časopis můžete prolistovat zde.

Dušičkové odpustky přehledně

Apoštolská penitenciárie na žádost České biskupské konference prodloužila dovolení, aby věřící mohli získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých již týden před dušičkami. Kromě toho Apoštolská penitenciárie z pověření papeže Františka umožnila letos získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Jednotlivé možnosti

1. 

Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
– návštěva kostela nebo kaple,
– modlitba Otčenáš,
– modlitba Věřím,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2.

Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky:
v daný den
– návštěva hřbitova,
– modlitba za zesnulé,
– modlitba na úmysl Svatého Otce,
– vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
– svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3.

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie. Podmínky:
– v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, 
– zříci se jakéhokoli hříchu,
– vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné,
– pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu. 

Převzato z webu: www.liturgie.cz

Manipulace papežových výroků o stejnopohlavních párech

Možná jste v médiích zaznamenali zprávu, že papež František údajně podporuje svazky stejnopohlavních párů. Veškerá média o tom informovala na základě dokumentárního filmu rusko-amerického režiséra Jevgenije Afinejevského, představeného ve středu 21. října na filmovém festivalu v Římě. Snímek nese jednoslovný název „František“ a klade si za cíl představit současný pontifikát. Tento dokument byl ovšem sestříhán a papežovy výroky byly vytrženy úplně z jiného kontextu. Celé vysvětlení si můžete přečíst v české sekci radia vaticana.

Aktuální opatření

Kvůli zpřísněným opatřením v rámci nouzového stavu je omezen také pohyb osob z tohoto důvodu není možné se shromažďovat a být na společné mši sv. Pořad bohoslužeb však zůstává nezměněn. Mše sv. budou slouženy v obvyklých časech s daným úmyslem na ten den. Kdo má ten den úmysl a chtěl by se zeptat co a jak nebo něco změnit či přesunout, spojte se prosím telefonicky s panem farářem na tel. čísle 731 625 672.

Kostel bude otevřen pro individuální návštěvu po sobotní mši sv. v Chuchelné a po nedělních mších sv. v obou farnostech cca 30 min. tak, jak bylo doposud.

Individuální příležitost ke svátosti smíření bude tak, jak doposud půl hodiny přede mší sv. kromě neděle. Ve Strahovicích ovšem také v neděli půl hodiny přede mší sv. v 7:00 tato příležitost bude. Také je možné se domluvit telefonicky na jiný čas.

Děti, které se budou účastní mše sv. přes televizi, dostanou nálepku později, až to bude možné. Je třeba zaznamenat na zadní stranu karty kdy, odkud byla mše sv. a v kolik hodin a na jakém programu.