Aktuální úmysly mší svatých a ohlášky

Aktuální úmysly mší svatých a ohlášky najdete vždy pod odkazem „Bohoslužby„. Najdete tam také, kdy je kostel otevřen pro individuální modlitbu. Při té příležitosti je také možnost smířit se s Bohem ve svátosti smíření. Tato svátost je udělována individuálně za předpokladu, že se nebudou vytvářet žádné fronty a shluky lidí. Starší lidé by měli podle vládních opatření zůstat raději doma. Svátost smíření je možné odložit na dobu, kdy se snad uvolní preventivní karanténa v ČR. Doporučuje se také osobní pokání a vzbuzení dokonalé lítosti. To je ta lítost, kdy mě mrzí, že jsem pošlapal Boží lásku, že jsem jednal proti Lásce. Patří k tomu ovšem předsevzetí jít, co nejdříve ke svátosti smíření.

Alternativa k diecéznímu setkání mládeže

TV Noe nabízí pořad „Vstaň“ pro mladé. Bude už tuto sobotu 4. 4. 2020 od 17 hod. Má to být jakási „alternativa“ k diecéznímu setkání mládeže, které se letos nekoná.

Návštěva nemocných jen na požádání

Tento týden je prví pátek v měsíci. Obvyklá návštěva nemocných se ruší. Návštěva nemocných bude jen na požádání. Pokud chcete, aby pan farář přišel, volejte na tel. číslo: 731 625 672.

Svatá Korona, patronka před epidemiemi

V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout postavu mučednice z prvních staletí křesťanství – sv. Koronu, která byla uctívána dlouhou dobu jako patronka před epidemiemi. Ačkoliv kdysi patřila k oblíbeným svatým, o jejím životě a původu víme velmi málo.

Svatá Korona-církev.cz