Aktuální úmysly mší svatých a ohlášky

Aktuální úmysly mší svatých a ohlášky najdete vždy pod odkazem „Bohoslužby„. Najdete tam také, kdy je kostel otevřen pro individuální modlitbu. Při té příležitosti je také možnost smířit se s Bohem ve svátosti smíření. Tato svátost je udělována individuálně za předpokladu, že se nebudou vytvářet žádné fronty a shluky lidí. Starší lidé by měli podle vládních opatření zůstat raději doma. Svátost smíření je možné odložit na dobu, kdy se snad uvolní preventivní karanténa v ČR. Doporučuje se také osobní pokání a vzbuzení dokonalé lítosti. To je ta lítost, kdy mě mrzí, že jsem pošlapal Boží lásku, že jsem jednal proti Lásce. Patří k tomu ovšem předsevzetí jít, co nejdříve ke svátosti smíření.