V následujícím školním roce 2022-23 se plánuje příprava na biřmování. Biřmování je v naší církvi svátostí křesťanské dospělosti. Minimální věk je v naší diecézi 15 let. Biřmování je vedle křtu a eucharistie jedna ze svátostí uvedení do křesťanského života. Předpokládá se, že biřmovaný křesťan sám víru aktivně žije, když tuto svátost přijímá. Chceme tedy vybídnout zájemce o biřmování, aby se přihlásili u pana faráře osobně či telefonicky nebo nejlépe prostřednictvím formuláře na webových stránkách farnosti. Přihlašovat se je možné až do 18. září 2022. Příprava bude trvat 1 rok. Více informací se biřmovanci dozví při první schůzce, která bude v září 2022.