Biscup

Pozor změna!!!

Přihláška

Biscup je diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže. Setkání je určeno pro všechny mladé od 14 do 26 let, kteří touží načerpat novou inspiraci, obnovit své srdce, nebo navázat nová přátelství. K tomuto setkání nás vyzývá papež František – abychom společně oslavovali Světový den mládeže.

Tématem letošního setkání je verš z Písma svatého ze Skutků apoštolů: ,,Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.” Těšit se můžete na různorodé workshopy, na vzácné hosty, zajímavé interaktivní katecheze a sdílení ve skupinkách, které nás provedou tímto tématem.

,,Kristovo pozvání adresované Pavlovi je dnes určeno každému z vás mladých lidí: Vstaň! Nemůžeš zůstat ležet na zemi, abys „plakal nad sebou samým“, ale čeká tě poslání! I ty můžeš být svědkem skutků, které v tobě začal konat Ježíš. Proto ti ve jménu Krista říkám:

Z důvodu epidemiologické situace nastala změna v programu BISCUPU. Bude se konat pouze v sobotu 20.11.

Začátek registrace v 8 hod. na BIGY v Ostravě, závěr mše sv. v 16 hod. v Ostravě-Pustkovci.

Poté možnost zúčastnit se GODZONE v porubské RT-TORAX aréně.

Více informací na diecezko.doo.cz.

Je nutné, abyste při registraci předložili potvrzení o negativním testu z testovacího zařízení (platí i pro očkované).