Změna pořadu bohoslužeb

Z důvodu nemoci pana faráře je upraven také pořad bohoslužeb (viz. zde).

Sbírka na potřeby farnosti se přesouvá na 30. 1. 2022.

V neděli 23. 1. 2022 nebude ve Strahovicích výjimečně mše sv. v 7 hodin.

Tříkrálová sbírka 2022

Do Tříkrálové sbírky je možné letos přispět těmito způsoby:

ONLINE:

Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do 31.1.2022. Je nutné vyplnit název města, obce nebo PSČ. Vždy je nutné vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete Charitě Hlučín.

Bankovním převodem:

Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005Zadání var. symbolu je velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena Charitě Hlučín. Také do 31.1.2022.

QR kódem:

QR Platba

Do kasičky na místech uvedených na www.charitahlucin.cz do 16.1.2022.

Do kasičky koledníkům, kteří zazvoní u Vašich dveří.

Aktuální informace o sbírce na Hlučínsku sledujte na www.charitahlucin.cz.

Biscup

Pozor změna!!!

Přihláška

Biscup je diecézní setkání ostravsko-opavské mládeže. Setkání je určeno pro všechny mladé od 14 do 26 let, kteří touží načerpat novou inspiraci, obnovit své srdce, nebo navázat nová přátelství. K tomuto setkání nás vyzývá papež František – abychom společně oslavovali Světový den mládeže.

Tématem letošního setkání je verš z Písma svatého ze Skutků apoštolů: ,,Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.” Těšit se můžete na různorodé workshopy, na vzácné hosty, zajímavé interaktivní katecheze a sdílení ve skupinkách, které nás provedou tímto tématem.

,,Kristovo pozvání adresované Pavlovi je dnes určeno každému z vás mladých lidí: Vstaň! Nemůžeš zůstat ležet na zemi, abys „plakal nad sebou samým“, ale čeká tě poslání! I ty můžeš být svědkem skutků, které v tobě začal konat Ježíš. Proto ti ve jménu Krista říkám:

Z důvodu epidemiologické situace nastala změna v programu BISCUPU. Bude se konat pouze v sobotu 20.11.

Začátek registrace v 8 hod. na BIGY v Ostravě, závěr mše sv. v 16 hod. v Ostravě-Pustkovci.

Poté možnost zúčastnit se GODZONE v porubské RT-TORAX aréně.

Více informací na diecezko.doo.cz.

Je nutné, abyste při registraci předložili potvrzení o negativním testu z testovacího zařízení (platí i pro očkované).

Ministrantská pouť

Letošního roku si naše diecéze připomíná 25 let od svého založení. Slaví-li někdo narozeniny, je krásné a milé oslavenci přijít poblahopřát a radovat se spolu s ním. Chceme proto všechny ministranty pozvat na narozeninovou oslavu, která se bude konat v ostravské katedrále za účasti o. biskupa Martina.
Je připraven bohatý program, hry, zamyšlení a snad se dostaneme i na velitelský můstek naší diecéze.
Velká narozeninová slavnost je naplánovaná na sobotu 9. ŘÍJNA 2021, tak si tento termín poznač do svého kalendáře a s ostatními kamarády ministranty se přihlas a přijeď!

Více informací na stránkách Ministranti ostravsko-opavské diecéze.

Výuka náboženství 2021/22

Výuka náboženství v tomto roce bude probíhat v těchto časech.

Ve Strahovicích začíná 1.-2. třída výuku tento pátek 17. 9., 3.-4. třída tento čtvrtek 16. 9.; 5. třída začne z technických důvodů 1. 10. 2021.

V Chuchelné už výuka 1.-5. třídy začala, 6.-9.tř. začíná tuto středu 15. 9.

Mše sv. „Na závěr školního“ roku a „Za vycházející ZŠ“

V sobotu 19. 6. v 16.00 hod. bude mše sv. „Na závěr školního roku“. Zváni jsou především všichni školou povinní, rodiče a učitelé, ale také všichni ostatní. Tato mše sv. bude místo té večerní.

Mše sv. se koná v Chuchelné, v Restě u myslivecké chaty.

V neděli 27. 6. 2021 jste zváni na mši sv. „Za mládež vycházející ZŠ“ Mše sv. začíná v 10:00 hod v kostele Sv. Augustina ve Strahovicích. Zváni jsou všichni, především „vycházející“ mládež, rodiče a učitelé.

Tuto neděli se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají věřící ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat v neděli 9. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany.   

Foto: Charita ČR

Neděle 9. května je 6. nedělí velikonoční, která je také Dnem modliteb za pronásledované křesťany, a jak bylo schváleno českými a moravskými biskupy na loňském plenárním zasedání, i letos se bude v tento den konat sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

Finanční prostředky z této sbírky poputují na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům na územích, která ovládali islamističtí extrémisté. Výtěžek z minulých let byl použit například na podporu obnovy křesťanského města Karakoš, do něhož se vrátila už téměř polovina z 50 tisíc obyvatel.

V minulém roce se vybralo 11 396 029,92 Kč. Z toho 1 531 150 Kč bylo použito na zlepšení životních podmínek a zvýšení odolnosti nezranitelnějších rodin navrátilců v distriktu Hamdaniya v guvernorátu Ninewa v Iráku a 9 864 879 Kč na podporu udržitelných zdrojů obživy pro zranitelné rodiny navrátilců z provincie Ninive v Iráku.

Další informace o tom, jak Charita ČR pomáhá v Iráku naleznete zde.

Všem, kdo se do sbírky zapojí, děkujeme za štědrost!

Zdroj: ČBK a Charita ČR