Diecézní Pouť rodin za duchovní povolání se 9. května na Maria Hilf neuskuteční

Pomocný biskup Martin David v této souvislosti posílá jménem obou biskupů pozdrav a poděkování rodinám: 

„Spolu s biskupem Františkem srdečně zdravíme všechny rodiny naší diecéze a chceme jim poděkovat za náročné putování, kterým procházejí v době pandemie. Děkujeme za všechny společné modlitby, oběti a praktickou lásku v rodinách, které posilují společenství církve v jeho základech a prosíme pamatujte v modlitbách také na duchovní povolání. Doufáme, že se budeme moci setkat na pouti za rodiny a duchovní povolání 3. října letošního roku ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie.“

Celá článek na webu diecéze doo.cz