Postní duchovní obnova v Chuchelné

Zveme všechny zájemce na jednodenní postní duchovní obnovu s otcem Janem Szkanderou

Termín: 21. 3. 2020

Místo konání: pastorační prostory kostela Povýšení sv. kříže v Chuchelné

Cena: 130 Kč

Program: 10:00 – 12:30h – přednáška

12:30 – 13:30h – oběd

13:30 – 16:30h – přednáška a adorace

17h mše svatá

Během odpoledního programu bude možnost přijmout svátost smíření. Přihlášky zasílejte do 14. 3. 2020 na adresu olgastu@seznam.cz, nebo na tel: 608 866 505, nebo přímo u Olgy Stuchlé.

TĚŠÍME SE NA VÁS!