Historie Farnosti Chuchelná

Vesnice Chuchelná patřila od středověku k farnosti v Křenovicích (dnes Krzanowice, Polsko). Od roku 1742 se nalézala v Pruském Slezsku. Zámek v Chuchelné byl střediskem rozsáhlého panství knížat Lichnovských z Voštic, kteří v zámku nechali zřídit kapli.

Vysvěcena zámecká kaple

5. 3. 1776 dostává kníže Jan Karel Lichnovský od Olomouckého biskupství povolení k rozšíření kaple, která už zde v obci už byla. Zároveň dostal povolení zde sloužit mše sv. pro rodinu a služebnictvo v době vánočních, velikonočních, svatodušních svátků a o svátku Božího Těla. V prosinci byla kaple dokončena a vysvěcena P. Josefem Kollerem.
1776

Zámecká kaple přestavěna

Také byla postavena malá věž se zvonem.
1859

Kaple Svatého kříže

Postavena nová samostatně stojící kaple svatého Kříže s rodinnou hrobkou (mauzoleem) knížat Lichnovských.
1902

Hlučínsko připojeno k Československu

Obec byla oddělena od původního sídla farnosti státní hranicí a již v následujícím roce zde byla zřízena samostatná farnost.
1920

Prvním farářem v Chuchelné Čech P. Jan Valerián.

27. listopadu 1921

Vystavěn nový kostel

Tento kostel převzal zasvěcení blízké zámecké kaple – Povýšení svatého kříže
1921–1922

Připojení Hlučínska k Německu

P. Jan Valerián musel odejít (později zemřel v Terezíně).
1938

P. Felix Gurzan

1939–1942

P. Josef Koneczny

od roku 1942

Zničení kostela

Obec zažila obtížný přechod fronty v rámci Ostravské operace a 31. března 1945 byl při velkém náletu kostel zcela zničen.
31. března 1945

Položení základního kamene

V poválečném období byla farnost v Chuchelné – i z důvodu neexistence kostela – většinou neobsazena. Bohoslužby se konaly v kapli svatého Kříže. Občané i v době komunismu usilovali o postavení nového kostela, což se stále nedařilo.
1968

P. Vladimír Valenta

1977-1984

P. Josef Kaňovský

od r. 1984

Pouť na Velehrad

Farníci z Chuchelné se vydávají na pouť na Velehrad, kde se setkávají s papežem Janem Pavlem II. Je vysvěcen základní kámen pro stavbu nového kostela.
22. 4. 1990

P. Antonín Kocurek

červenec 1992

Vznik scholy

Nový pan farář P. Antonín Kocurek vyzývá k založení scholy. Jeho prosba je vyslyšena.
září 1992

Stavba nového kostela

Nakonec byl nový kostel vystavěn až po pádu komunistického režimu. V r. 1996 je farním kostelem novodobý kostel Povýšení svatého kříže.
1993–1996

Založení chrámového sboru

1998

P. Ladislav Stanečka

červenec 2001

P. Mariusz Jonczyk

Farář v Štěpánkovicích představen farníkům. Dojíždí z farnosti Štěpánkovice.
7. 10. 2002

P. Martin Kubeš

Bydlí ve Strahovicích s dojíždí do Chuchelné.
22. 7. 2006

P. David Kantor

2007

P. Adam Josef Kasperek

5. 8. 2015

P. Vlastimil Krajčovič

31. 7. 2016