Farnost a nouzový stav

  • Vzhledem k opatření vlády a podle instrukcí biskupa Ostravsko-opavské diecéze se všechny bohoslužby ruší až do odvolání. Otec Vlastimil bude sloužit mši sv. bez účasti lidu na úmysl, který již byl dán na daný den. Pokud chcete úmysl zrušit či posunout, volejte na telefonní číslo pana faráře 731 625 672. Zavolejte obzvláště vy, kdo máte mši sv. v neděli. Tam bude třeba domlouvat náhradní termín.
  • Stejně tak jsou zrušeny všechny křížové cesty a duchovní obnova v Chuchelné dne 21. 3. 2020.
  • V případě pohřbu volejte nejdříve na tel. číslo pana faráře. Pohřební obřad bude pak probíhat jen v okruhu nejbližší rodiny.
  • Svátosti budou udělovány individuálně po domluvě s knězem. Týká se to křtů, pomazání nemocných a sv. smíření.
  • Všichni věřící jsou až do odvolání dispensováni (osvobozeni) od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Povzbuzuji k účasti na bohoslužbách prostřednictvím televize a rádia a ke slavení neděle v rodinném kruhu.
  • Na závěr výzva z prohlášení našich biskupů ze dne 12. března:„Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.“
  • Sledujte aktuální informace na tomto webu a na vývěskách před kostelem.
  • Viz. také bohoslužby