Nové dveře kostela Sv. Augustina

Na kostele sv. Augustina ve Strahovicích se nám v týdnu 14. 12. – 18. 12. podařilo díky dotaci z Moravskoslezského kraje nainstalovat troje nové venkovní dveře. Dveře zhotovila firma TESKO Kolovrat s.r.o. Kraj financoval nové dveře ze 70%. Asi 30% zaplatila Římskokatolická farnost ze svých zdrojů. Materiálem, ze kterého byly vyrobeny je napojovaný smrk. Jsme moc rádi, že se to podařilo. Díky všem, kteří přispěli finančně, věcně nebo pomocnou rukou.