Počet účastníků mše sv. snížen na 6 osob

Kvůli zpřísněným opatřením v rámci nouzového se může mše sv. účastnit jen 6 osob. To znamená, že pořad bohoslužeb zůstává nezměněn, ale mše svaté se zúčastní pouze rodina, která má napsanou mši svatou, a zajistí si sama uvedený počet účastníků. V případě, že by se nikdo z rodiny nemohl účastnit mše sv. nebo při jakékoliv změněné situaci, domluvte se prosím telefonicky na tel. čísle 731 625 672.

Po nedělních mších sv. bude kostel otevřen pro individuální přijetí Eucharistie (viz. pořad bohoslužeb). Je to možné jen při dodržení hygienických pravidel: rouška, rozestupy a dezinfekce rukou. Pamatujte také na to, že není možné se shlukovat do větších skupin. V kostele může být vždy jen 6 osob.

P. Vlastimil Krajčovič