Postní duchovní obnova v Bolaticích

V sobotu 28. března se v Římskokatolické farnosti v Bolaticích uskuteční celodenní postní duchovní obnova, kterou povede P. ThLic. Petr Smolek. Téma letošní obnovy je – Uvěřili jsme živému slovu. Řeč bude o tom, jak pracovat s Písmem svatým, jak ho číst, jak se s ním modlit a pozastavíme se také nad mnoha jeho vybranými úryvky. K této duchovní obnově je třeba se předem přihlásit. Kontakt pro přihlašování je: rekolekcebolatice@seznam.cz nebo tel. 728 733 409. Více informací najdete na plakátu a na internetových stránkách www.farnostbolatice.cz. Všichni jsou na tuto duchovní obnovu srdečně zváni!