Rezervace intence online

Pro zapisování intencí používáme v našich farnostech tyto znaky:

zemřelý/zesnulý = +

zemřelí/zesnulí = ++

 


Upozornění! Odesláním tohoto formuláře automaticky nedochází k přijetí intence. Konečné rozhodnutí o znění a přijetí textu intence má kněz.