SDM Lisabon 2023

Světový den mládeže je setkání mladých lidí z celého světa s papežem od 1. do 6. srpna 2023. Pro poutníky na Světové dny mládeže se připravuje bohatý program. Prosíme podpořte mladé lidi z Vaší farnosti pozváním, modlitbou a dle možností finančním příspěvkem. Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře a zaplacením nevratné zálohy 5 000,- Kč. Při jejím zaplacení do 20.12. 2022 získáte slevu 1 000,- Kč z doplatku.

Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže připravuje alternativní možnost dopravy autobusem do Lisabonu, ať už na Předprogram dnů v diecézi (předběžně domluvena diecéze Leira-Fátima), tak na samotné Setkání do Lisabonu, která je však podmíněna počtem přihlášených účastníků se zájmem využít tuto nabídku. Cena se pohybuje v rozmezí 5 000 –  6 500,- Kč. Je samozřejmě možné využít dopravy dle vlastního uvážení (letecky, autobusem, vlakem, autem). Na letišti v Lisabonu je zajištěn český pořadatel, který bude poutníky dále informovat.

Apoštolský administrátor Mons. Martin David rozhodl, že biskupství ostravsko-opavské podpoří mladé lidi finanční částkou 2 000,- Kč na osobu, je-li přihlášen sourozenec, pak druhý částkou 3 000,- Kč (tedy 5 000,- Kč pro rodinu).

Zároveň prosíme, aby duchovní správci farností zvážili možnost finančně podpořit mladé z farnosti k účasti na Světovém setkání mládeže s papežem Františkem v Lisabonu. Pro inspiraci v Olomoucké arcidiecézi farnosti podpoří mládež částkou 1 500,- Kč.

Velké díky za vaši podporu mládeže – osobně, modlitbou, výzvou i finančně.

Více nawww.svetovednymladeze.cz a www.dcm.doo.cz.

P. Jakub Dominik Štefík ředitel DCM a DSM Ostravsko-opavské diecéze