Statistika farností Strahovice a Chuchelná 2020

O statistice se říká, že je to přesný součet nepřesných údajů. Někdo také říká, že je malá lež, velká lež a pak statistika. Je pravdou, že čísla mají malou výpovědní hodnotu. Nezobrazují celou skutečnost. Někdo si řekne: Máme tolik a tolik křtů, je to dobré. Kolik ale z nich vidíme v kostele? Neboli kolik těch rodin skutečně praktikují svou víru? Stejně bychom se mohli ptát také u dětí, které byly u prvního sv. přijímání. Nehledě na to, že nevidíme do srdce jako Bůh, abychom to mohli všechno opravdu objektivně zhodnotit.

Přesto všechno je zvykem uvádět tyto údaje s vědomím, že zdaleka nepodávají celkový obraz:

Farnost Strahovice

Farnost Chuchelná

rok 2019 2020
Křty68
Svatby46
První svaté přijímání77
Pohřby 97
Účast na nedělní mši sv.287 X

rok 2019 2020
Křty54
Svatby11
První svaté přijímání015
Pohřby 1622
Účast na nedělní mši sv.204 X