Svátost smíření před Vánocemi 2020

Před Vánocemi jsou k dispozici tyto časy ke svátosti smíření. Samozřejmě za předpokladu, že nám to epidemiologická situace dovolí. Mimo to se zpovídá vždy 30 min. přede mší sv. (viz. pořad bohoslužeb). Při čekání na svátost smíření dodržujte hygienická pravidla včetně rozestupů.