Rozvrh hodin náboženství

Školní rok 2020/ 2021

ZŠ StrahoviceZŠ Chuchelná
Třída:Čas:Třída:Čas:
Pondělí1.-2.11:55 – 12:40
3.13:00 – 13:45
6.13:45 – 14:30
Úterý
Středa7.-9. 13:45 – 14:30
Čtvrtek
Pátek3.11:00- 11:454.-5.13:00 – 13:45
1. – 2. 12:45 – 13:30
4. – 5. 13:40 – 14:25