Rozvrh hodin náboženství

Školní rok 2020/ 2021

ZŠ StrahoviceZŠ Chuchelná
Třída:Čas:Třída:Čas:
Pondělí5.12:45- 13:30
1.-2. 13:30- 14:15
3.-4. 14:15- 15:00
Úterý
Středa6.-9. 13:45 – 14:30
Čtvrtek3.-4. 13:30- 14:15
Pátek 1. – 2. 12:45- 13:30
5. 13:40- 14:25