Rozvrh hodin náboženství

Školní rok 2022/ 2023

ZŠ StrahoviceZŠ Chuchelná
Třída:Čas:Třída:Čas:
Pondělí5.12:45- 13:30
1.-2. 13:30- 14:15
3.-4. 14:15- 15:00
Úterý
Středa6.-9. 13:45 – 14:30
Čtvrtek3. 13:30- 14:15
Pátek 1. – 2. 13:00- 13:45
4. – 5. 13:50- 14:35