Žehnání pokrmů na Boží Hod velikonoční

Jelikož není možné žehnat velikonoční pokrmy v kostele, je vhodné pronést modlitbu požehnání v rodině. Zde je text modlitby. Je dobré přečíst si uvedený text Písma a pak nejlépe hlava rodiny pronáší uvedenou modlitbu.