Zemřela Sr. Pavla Anežka Obrusníková

Všem příbuzným, přátelům, známým, sestrám a bratřím oznamujeme, že Pánem života a smrti byla povolána ve čtvrtek 25. července 2019 do království věčné spásy sestra Sr. Pavla Anežka Obrusníková.
Rozloučíme se s ní při zádušní mši svaté sloužené v Klášterním kostele Povýšení svatého Kříže v Opavě na Matiční ulici, v pátek 2. srpna 2019 v 11 hodin.
O modlitbu prosí
Milosrdné sestry Řádu Panny Marie v Jeruzalémě a příbuzní.