Zvýšení počtu osob na bohoslužbách

Podle nového vládního nařízení z 30. dubna 2020 se počet účastníků bohoslužeb za předchozích podmínek zvýší od 11. 5. 2020 na 100 účastníků.

Bohoslužeb se tedy bude moci účastnit:

od 24. dubna 15 osob mimo asistující

od 11. května 100 osob

Od 24. dubna do 11. května tedy v naší farnosti platí, že na bohoslužbě je přítomná rodina, která má na ten den zapsán úmysl mše sv. Pokud nenaplníte daný počet, můžete si vzít na mši sv.  třeba sousedy, známé apod. Vstup do kostela prosím 15 minut přede mší sv.

Jak to bude dál po 11. květnu nechme zatím otevřené, protože opatření se neustále mění.