Kalendář akcí a událostí farnosti

Duben 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pondělí v oktávu velikonočním
 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:15
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Na poděkování za dar života a víry

 • 09:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:30 - 10:15
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za padlé a nezvěstné vojáky z obou světových válek

2úterý v oktávu velikonočním
3středa v oktávu velikonočním
4čtvrtek v oktávu velikonočním
5pátek v oktávu velikonočním
 • 16:30 Adorace
  Adorace
  • 16:30 - 17:00
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Adorace

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za + Josefa Gamrotka, rodiče, sestru, švagra a duše v očistci

6sobota v oktávu velikonočním
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za + Marii Vildnerovou ze Spolku sv. Anny

72. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za živé a + farníky

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za živou osobu k životnímu jubileu s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  K Božímu Milosrdenství za Bohuslava Moce, manželku a rodiče

 • 14:00 Adorace
  Adorace
  • 14:00 - 17:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Adorace v kostele a setkání na faře

8Zvěstování Páně
 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:30
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za Aloise Krakovku, manželku syny, za Emilii Komárkovou a opuštěné duše

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  ( Tato intence nebyla nikým obsazena )

9úterý 2. velikonočního týdne
10středa 2. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za Antonína Lukáška, manželku, dcery, syny, příbuzné a opuštěné duše

11sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  K Božímu Milosrdenství za + Marii Kurkovou, manžela, děti a zetě.

12pátek 2. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za živé a + spolužačky, spolužáky, kamarády a kamarádky

13Sobota 2. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  K 1. výročí úmrtí za Josefa Gabauera

143. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za živé a ++ kněze, kteří působili a působí ve Strahovicích

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za živé a + farníky

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za Emila a Emilii Riemlovy, syna, zetě a + příbuzné

15pondělí 3. velikonočního týdne
16úterý 3. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  K Božímu Milosrdenství za + Slavíkovy, zetě a vnuka a za + rodiče Jägrovy, jejich děti, snachy, zetě, vnučku a duše v očistci

17středa 3. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za Anežku a Edmunda Kamrádovy, rodiče, sourozence a opuštěné duše

18čtvrtek 3. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za Ludvíka Praska, rodiče z obou stran a příbuzné

19pátek 3. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  za + Josefa Drastíka k nedožitým 100 letům a manželku Aničku

20sobota 3. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 07:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za + manžela, rodiče z obou stran, sourozence a příbuzné

214. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  K 1. výročí úmrtí za Annu Benešovou

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za Martu Neubertovou, manžela, rodiče z obou stran a sourozence, za Hedviku Křákovou, manžela, syna, rodiče z obou stran a sourozence, za Julianu Chlubovou a rodiče.

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní, za další ochranu a pomoc Panny Marie a za živé rodiny

22pondělí 4. velikonočního týdne
23sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Na poděkování za 85 let života s  prosbou o ochranu do dalších let, za + manžela a syny

24sv. Jiří, mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za + manžela Jiřího Komárka, rodiče a příbuzné z obou stran, bratra a opuštěné duše

25sv. Marka, evangelisty
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o dar zdraví a za živou rodinu

26pátek 4. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za Martu Olejákovou, manžela a + příbuzné

27sobota 4. velikonočního týdne
285. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za živé a + farníky

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • Farní kostel Povýšení sv. Kříže
  • Označení: Kostel Povýšení sv. kříže (Chuchelná)

  Za Emila Imricha, manželku a rodiče z obou stran

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za + rodiče Lasákovy, Obrusníkovy a příbuzné

29sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
30sv. Zikmunda, mučedníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Augustina
  • Označení: Kostel sv. Augustina (Strahovice)

  Za ++ Alberta a Hedviku Obrusníkovi, děti, zetě a duše v očistci