Svátost křtu

Svátost křtu

 
V případě zájmu o křest se obracejte nejlépe telefonicky na pana faráře. 
Kontakty jsou zde.
 

Časopis Immaculata na téma Svátosti křtu