Historie Farnosti Chuchelná

Historie Farnosti Chuchelná

Vesnice Chuchelná patřila od středověku k farnosti v Křenovicích (dnes Krzanowice, Polsko). Od roku 1742 se nalézala v Pruském Slezsku. Zámek v Chuchelné byl střediskem rozsáhlého panství knížat Lichnovských z Voštic, kteří v zámku nechali zřídit kapli.

1776

Vysvěcena zámecká kaple

5. 3. 1776 dostává kníže Jan Karel Lichnovský od Olomouckého biskupství povolení k rozšíření kaple, která už zde v obci už byla. Zároveň dostal povolení zde sloužit mše sv. pro rodinu a služebnictvo v době vánočních, velikonočních, svatodušních svátků a o svátku Božího Těla. V prosinci byla kaple dokončena a vysvěcena P. Josefem Kollerem.

1859

Zámecká kaple přestavěna

Také byla postavena malá věž se zvonem.

1902

Kaple Svatého kříže

Postavena nová samostatně stojící kaple svatého Kříže s rodinnou hrobkou (mauzoleem) knížat Lichnovských.

1920

Hlučínsko je připojeno k Československu

Obec byla oddělena od původního sídla farnosti státní hranicí a již v následujícím roce zde byla zřízena samostatná farnost.

27. listopadu 1921

Prvním farářem v Chuchelné je Čech P. Jan Valerián

1921 - 1922

Vystavěn nový kostel

Tento kostel převzal zasvěcení blízké zámecké kaple – Povýšení svatého kříže

1938

Připojení Hlučínska k Německu

P. Jan Valerián musel odejít (později zemřel v Terezíně).

1939 - 1942

P. Felix Gurzan

od roku 1942

P. Josef Koneczny

31. března 1945

Zničení kostela

Obec zažila obtížný přechod fronty v rámci Ostravské operace a 31. března 1945 byl při velkém náletu kostel zcela zničen.

1968

Položení základního kamene

V poválečném období byla farnost v Chuchelné – i z důvodu neexistence kostela – většinou neobsazena. Bohoslužby se konaly v kapli svatého Kříže. Občané i v době komunismu usilovali o postavení nového kostela, což se stále nedařilo.

1977 - 1984

P. Vladimír Valenta

od roku 1984

P. Josef Kaňovský

22. 4. 1990

Pouť na Velehrad

Farníci z Chuchelné se vydávají na pouť na Velehrad, kde se setkávají s papežem Janem Pavlem II. Je vysvěcen základní kámen pro stavbu nového kostela.

červenec 1992

P. Antonín Kocurek

září 1992

Vznik scholy

Nový pan farář P. Antonín Kocurek vyzývá k založení scholy. Jeho prosba je vyslyšena.

1993 - 1996

Stavba nového kostela

Nakonec byl nový kostel vystavěn až po pádu komunistického režimu. V r. 1996 je farním kostelem novodobý kostel Povýšení svatého kříže.

1998

Založení chrámového sboru

červenec 2001

P. Ladislav Stanečka

7. 10. 2002

P. Mariusz Jonczyk

Farář v Štěpánkovicích představen farníkům. Dojíždí z farnosti Štěpánkovice.

22. 7. 2006

P. Martin Kubeš

Bydlí ve Strahovicích s dojíždí do Chuchelné.

2007

P. David Kantor

5. 8. 2015

P. Adam Josef Kasperek

31. 7. 2016

P. Vlastimil Krajčovič