Svátost manželství

Svátost manželství

 
Svatba v kostele je něčím hlubším než jen obřadem s jedinečnou atmosférou. Snoubenci si vzájemně udělují svátost manželství a zavazují se k věrnosti na celý život. Také propojují svůj vztah s Bohem a zavazují se k přijetí potomstva. V kostele se mohou brát partneři, z nichž je alespoň jeden pokřtěný, a kterým nebrání v uzavření sňatku předchozí závazky (např. předchozí svatba v kostele). Do manželství také musí oba snoubenci vstoupit svobodně, tedy bez nátlaku. Nejlepší je popovídat si s místním farářem, se kterým se domluvíte na dalších podrobnostech. Doporučuje se domluva s místním farářem zároveň se zamluvením restaurace pro svatební hostinu, tedy s dostatečným předstihem, tak abyste nebyli překvapeni, když váš zvolený termín nebude ve farnosti možný. Je třeba počítat také s tím, že součástí uzavření manželství v katolické církvi je také příprava, která obnáší několik setkání s manželským párem, apod.

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

Časopis Immaculata na téma Svátosti manželství