bl. Richard Henkes

bl. Richard Henkes

Vše o bl. richardu henkesovi

O hře „VYBOJOVÁNO“:

V případě některých her nejste jen divákem, ale se svým životem vstupujete na jeviště. „Vybojováno“ je přesně takovou hrou:
Je osloven scénárista s dotazem, zda by napsal hru o pallotinském knězi Richardu Henkesovi, který se velmi záhy postavil nacistickým vůdcům z pozice obhajoby pravdy a lidské důstojnosti, smíření a lidskosti. V roce 1943 byl poslán do koncentračního tábora Dachau. Zemřel krátce před koncem války. Dobrovolně se nechal přestěhovat do vězeňského baráku, který byl v karanténě z důvodu rozšíření tyfu. Devět týdnů se staral o nemocné a umírající spoluvězně, než se sám nakazil…
Autor zpočátku žádost přijímá z finančních důvodů. Život a dílo otce Henkese ho však brzy zaujmou. Jeho ochota oddat se zcela službě pro své spolutrpící v něm vzbuzuje respekt. Zároveň se musí vypořádat s jeho intenzivním nasazením, hodnotami a postoji, a to je pro něj výzva: může se mu Henkesova bezvýhradná oddanost lidské důstojnosti a lidskosti stát vzorem? Této otázce se nevyhýbá, svádí s ní vnitřní boj a nechává diváky, aby ho s ním mohli sdílet.
 

  

Reportáž regionální Televize Hlučínsko o vystoupení na Strahovicích
(cca 5 minut – YouTube):

Divadelní hra „VYBOJOVÁNO“ – Realizace projektu v Německu

Projekt byl realizován u příležitosti blahořečení pallotinského otce Richarda Henkese v roce 2019. V době národního socialismu jednoznačně ukázal, na které straně stojí. Znovu a znovu se zasazoval o pravdu a lidskou důstojnost, o smíření a lidskost. Projekt „HALTUNG heute“ (POZOR dnes) by chtěl prostřednictvím hry „Vybojováno“ předložit podněty k zamyšlení a impulsy k uvědomění si vlastních postojů, hodnot a některých charakterových rysů. I přes omezení daná pandemií onemocnění Covid-19 byla hra od podzimu 2019 uvedena celkem 62krát. Dalších 15 představení je naplánováno na rok 2023. 

Představení bylo uvedeno například na následujících místech:

 • střední školy (všeobecné, odborné, vyšší odborné)
 • církevní a civilní farnosti (např. při přípravě na biřmování)
 • věznice
 • větší vzdělávací společnosti a instituce
 • diecézní akce
 • katolický den
 • mírové akce
 • památníky (včetně Památníku koncentračního tábora Dachau)
 • zemský sněm Porýní-Falce
 • záplavová oblast na řece Ahr
 • policejní vysoké školy v Sársku a Porýní-Falci
 • zařízení pro osoby se zdravotním postižením

Odkaz na stránky hry