Svátost nemocných

Svátost nemocných

 
Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, posiluje nemocného a probouzí v něm velikou důvěru v Boží milosrdenství. Nemocnému může být udělena doma, v kostele i v nemocnici. Uděluje se na požádání kdykoliv. Pokud se je nemocný v některé nemocnici, je nejrychlejší způsob, jak k němu přivolat kněze, využít služby nemocničních kaplanů. 
 
  • Nemocniční kaplan pro Fakultní nemocnici Ostrava: P. ThLic. Václav Tomiczek, mobil: 733 741 700, e-mail: [email protected]
  • Nemocniční kaplan pro Městskou nemocnici Ostrava-Fifejdy: P. Mgr. Marek Žukowski, mobil: 731 689 571, e-mail: [email protected]
  • Nemocniční kaplan pro Opavu: P. Marek Večerek, mobil: 733 307 117, e-mail: [email protected].