Svátost smíření

Svátost smíření

 

Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku.

Zpovídá se zpravidla 30 minut přede mší sv. 

V neděli ale jen ve Strahovicích před ranní mši sv. v 7 hod.

Mám zájem o svátost smíření

Časopis Immaculata na téma svátosti smíření