Biřmování

Biřmování

birmo
 
Poslední udílení Svátosti biřmování proběhlo ve farnosti Strahovice 12. 11. 2023. Biřmování je v naší církvi svátostí křesťanské dospělosti. Minimální věk je v naší diecézi 15 let. Biřmování je vedle křtu a eucharistie jedna ze svátostí "uvedení do křesťanského života". Předpokládá se, že biřmovaný křesťan sám víru aktivně žije, když tuto svátost přijímá.