Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF STRAHOVICE A CHUCHELNÁ
od 7. 4. do 14. 4. 2024

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
7. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 07:00
Kostel sv. Augustina
Za živé a + farníky
08:30
Kostel Povýšení sv. kříže
Za živou osobu k životnímu jubileu s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu.
10:00
Kostel sv. Augustina
K Božímu Milosrdenství za Bohuslava Moce, manželku a rodiče
14:00
Kostel sv. Augustina
Adorace v kostele a setkání na faře
Pondělí
8. 4.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 16:30
Kostel Povýšení sv. kříže
Za Aloise Krakovku, manželku syny, za Emilii Komárkovou a opuštěné duše
18:00
Kostel sv. Augustina
( volná intence )
Úterý
9. 4.
úterý 2. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Středa
10. 4.
středa 2. velikonočního týdne 17:00
Kostel Povýšení sv. kříže
Za Antonína Lukáška, manželku, dcery, syny, příbuzné a opuštěné duše
Čtvrtek
11. 4.
památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka 17:00
Kostel sv. Augustina
K Božímu Milosrdenství za + Marii Kurkovou, manžela, děti a zetě.
Pátek
12. 4.
pátek 2. velikonočního týdne 17:00
Kostel Povýšení sv. kříže
Za živé a + spolužačky, spolužáky, kamarády a kamarádky
Sobota
13. 4.
Sobota 2. velikonočního týdne 07:00
Kostel sv. Augustina
K 1. výročí úmrtí za Josefa Gabauera
Neděle
14. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 07:00
Kostel sv. Augustina
Za živé a ++ kněze, kteří působili a působí ve Strahovicích
08:30
Kostel Povýšení sv. kříže
Za živé a + farníky
10:00
Kostel sv. Augustina
Za Emila a Emilii Riemlovy, syna, zetě a + příbuzné

Ohlášky farnosti Strahovice:

  • Čtení Bible pokračuje dál. V dubnu čteme Skutky apoštolů, kapitoly 22-24. 
  • Minulou neděli 31. 3. 2024 byla sbírka na DMS (Diecézní mzdový a solidární fond). Vybralo se 32 910 Kč. 
  • Sbírka na chrámy ve Svaté zemi vynesla 10 500 Kč. Díky za každý dar!
  • Zapisování úmyslů na období květen - srpen 2024 proběhne elektronicky. Od středy 10. 4. se objeví na webu nové termíny na dané období. Totéž platí pro aplikaci Farnost do kapsy, která je s farním webem synchronizována. Pro ty, kteří by neměli přístup k tomuto zapisování, bude možnost si termín zapsat osobně na faře a to ve čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. Využijte však prosím aplikaci nebo web, pokud je to možné.
  • Děti, přijďte si po mši sv. do zákristie pro kartičku.
Ohlášky farnosti Chuchelná:
  • Čtení Bible pokračuje dál. V dubnu čteme Skutky apoštolů, kapitoly 22-24. 
  • Minulou neděli 31. 3. 2024 byla sbírka na DMS (Diecézní mzdový a solidární fond). Vybralo se 15 410 Kč. 
  • Sbírka na chrámy ve Svaté zemi vynesla 7980 Kč. Díky za každý dar!
  • Zapisování úmyslů na období květen - srpen 2024 proběhne elektronicky. Od středy 10. 4. se objeví na webu nové termíny na dané období. Totéž platí pro aplikaci Farnost do kapsy, která je s farním webem synchronizována. Pro ty, kteří by neměli přístup k tomuto zapisování, bude možnost si termín zapsat osobně na faře a to ve středu po mši sv., tj. cca od 17.45 hod. Využijte však prosím aplikaci nebo web, pokud je to možné.
  • Děti, přijďte si po mši sv. do zákristie pro kartičku.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY