Katecheze a kázání papeže Františka

Katecheze a kázání papeže Františka

série katechezí věnovaných tématu neřestí a ctností

Katecheze, které papež pronáší ve středu při generální audienci.

01 Žádný dialog s ďáblem, důležité je střežit srdce

02 Duchovní zápas

03 Obžerství

04 Chlípnost

05 Lakomství

06 Hněv

07 Smutek

08 Lenost

09 Závist a marnivost

10 PÝCHA

11 Úvod do ctností

12 MOUDROST

13 TRPĚLIVOST

14 spravedlnost

15 statečnost

16 mírnost

17 Život v milosti podle Ducha

18 víra

19 Naděje

20 láska