Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 24.5. do 6.12.2024

Den Čas Místo a text
pátek
24.5.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za Jenovéfu Josefusovou, rodiče Nábělkovy a Josefusovy a 3 živé rodiny.
sobota
25.5.
07:00 Kostel sv. Augustina: Za + Gerharda Praska, manželku a rodiče z obou stran.
neděle
26.5.
07:00 Kostel sv. Augustina: Za živé a + farníky
08:30 Kostel sv. Augustina: Za  Marii a Antonína Josefusovy, syna a zetě
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za prvokomunikanty a jejich rodiny
úterý
28.5.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za ++ rodiče Gillarovy a Dostálovy
středa
29.5.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za Erharda Fojtíka k nedožitým 70. narozeninám, za rodiče Rudolfa a Hildu Kubné a dceru, za prarodiče z obou stran a 3 živé rodiny
čtvrtek
30.5.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za Marii Malchárkovou, manžela Leoše a sourozence z obou stran
pátek
31.5.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za živé, nemocné a + členky 1. růže
sobota
1.6.
07:00 Kostel sv. Augustina: Za Antonína Štefka, rodiče z obou stran a bratra
neděle
2.6.
07:30 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za posvěcení a uzdravení rodin a za nemocné, které nosíme ve svých srdcích.
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Na poděkování za dar života s prosbou o dar víry, zdraví a Boží požehnání pro rodinu Borovičkovou.
14:00 Kostel sv. Augustina: Adorace v kostele a setkání na faře
úterý
4.6.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za + Jindřicha Šafarčíka k 1. výročí úmrtí, ++ rodiče a všechny příbuzné.
středa
5.6.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za Jiřího Komárka, rodiče a jeho rodinu
čtvrtek
6.6.
16:30 Kostel sv. Augustina
17:00 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za ++ rodiče Dastikovy, dceru Marii, ostatní příbuzné a duše v očistci.
pátek
7.6.
16:30 Kostel Povýšení sv. kříže
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za Marii Kostřebovou, 2 sestry, tetu Filomenu, jejich rodiče a opuštěné duše.
sobota
8.6.
07:00 Kostel sv. Augustina
neděle
9.6.
07:00 Kostel sv. Augustina: Za živé a + farníky
08:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Pavla Fojtíka, rodiče z obou stran a opuštěné duše
10:00 Kostel sv. Augustina: Za Marii Barancovou, za sourozence Hluchníkovy a za Josefu Hluchníkovou
úterý
11.6.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za Aloise Hanzlíka a rodiče z obou stran
středa
12.6.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za živé a ++ členky 2. růže
čtvrtek
13.6.
17:00 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za Jana Hluchníka, syna, rodiče z obou stran, všechny příbuzné a duše v očistci
pátek
14.6.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Roberta Jiříka, manželku Lucii, rodiče a sourozence z obou stran.
sobota
15.6.
07:00 Kostel sv. Augustina: Na jistý úmysl
neděle
16.6.
07:00 Kostel sv. Augustina: za Aloise Beneše, manželku, syna a rodiče z obou stran
08:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Za živé a + farníky
10:00 Kostel sv. Augustina: Na poděkování za dožitých 85 let za spolužáky z ročníku 1939
úterý
18.6.
17:00 Kostel sv. Augustina: U příležitosti životního jubilea za dar života, za živou rodinu, ++ rodiče a bratra
středa
19.6.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za Arnošta Nábělka k nedožitým 70. narozeninám, za ++ sourozence a rodiče z obou stran
čtvrtek
20.6.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za ++ Markétu a Herberta Štefkovy a rodiče z obou stran.
pátek
21.6.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Na poděkování za 55 let života, za dar víry, s prosbou o ochranu do dalších let a požehnání pro žijící členy rodiny.
sobota
22.6.
11:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Svatba: Patrik Josefus a Hana Prymusová
neděle
23.6.
07:00 Kostel sv. Augustina: Za živé a + farníky
08:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Maxe Langra, manželku, sourozence z obou stran, zetě a opuštěné duše.
10:00 Kostel sv. Augustina: Za žáky vycházející ZŠ
pondělí
24.6.
16:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Norberta Konečného, za rodiče z obou stran a za duše v očistci
18:00 Kostel sv. Augustina: Za + Editu Obrusníkovou, manžela a syna
středa
26.6.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Antonína Zajíčka, manželku Josefu, 2 dcery, syna, 2 zetě a snachu.
čtvrtek
27.6.
17:00 Kostel sv. Augustina: Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života s prosbou o ochranu pro celou živou rodinu
pátek
28.6.
07:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + rodinu Plačkovou, otce a babičku u příležitosti 60 let tragické autonehody.
17:00 Itálie: Pouť do Itálie 2024
sobota
29.6.
07:00 Itálie: Pouť do Itálie 2024
neděle
30.6.
07:00 Itálie: Pouť do Itálie 2024
08:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Na úmysl dárce
10:00 Kostel sv. Augustina: Za Annu a Antonína Praskovy, syna, rodiče a zetě
pondělí
1.7.
07:00 Itálie: Pouť do Itálie 2024
úterý
2.7.
07:00 Itálie: Pouť do Itálie 2024
středa
3.7.
07:00 Itálie: Pouť do Itálie 2024
čtvrtek
4.7.
07:00 Itálie: Pouť do Itálie 2024
pátek
5.7.
07:00 Itálie: Pouť do Itálie 2024
neděle
7.7.
08:30 Kostel sv. Augustina: K 1. výročí úmrtí za Marii Josefusovou
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Anežku Klíčovou, ++ sourozence a rodiče z obou stran.
úterý
9.7.
17:00 Kostel sv. Augustina: K 1. výročí úmrtí za Helenu Rickovou
středa
10.7.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za Adélu Sturmovou, manžela, rodiče z obou stran, sourozence a 3 živé rodiny.
čtvrtek
11.7.
17:00 Kostel sv. Augustina: Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dar zdraví a za celou živou rodinu
pátek
12.7.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Antonína Komárka, za bratra, švagrovou, za rodiče z obou stran, za 3 živé rodiny s prosbou o Boží ochranu a přímluvu Panny Marie
sobota
13.7.
07:00 Kostel sv. Augustina
neděle
14.7.
08:30 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za + manžela k nedožitým 80. narozeninám, rodiče z obou stran a za živé rodiny
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Josefa Bartoška, 4 živé rodiny s prosbou o dar víry a Boží ochranu
úterý
16.7.
17:00 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za Alžbětu a Karla Praskovy a jejich děti.
středa
17.7.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže
čtvrtek
18.7.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za ++ Ernu a Richarda Obrusníkovy, rodiče z obou stran a příbuzné.
pátek
19.7.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: K Božímu Milosrdenství za Helmuta Josefuse, 2 syny a živé rodiny
sobota
20.7.
07:00 Kostel sv. Augustina
neděle
21.7.
08:30 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za + Huberta Hluchníka, rodiče a za živou rodinu.
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Na poděkování za dar života, pomoc v nemoci a ochranu Panny Marie s prosbou o dary Ducha svatého a Boží požehnání do dalších let
úterý
23.7.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za + Marii Komárkovou k nedožitým 90. narozeninám, manžela a příbuzné
středa
24.7.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže
čtvrtek
25.7.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za živé a ++ členky spolku sv. Anny
pátek
26.7.
17:00 Kaple sv. Anny: --
sobota
27.7.
07:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Farní pouť
Farní pouť
neděle
28.7.
08:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Za manžele Náhlikovy, za rodiče a příbuzné z obou stran a 4 živé rodiny
10:00 Strahovice, hřiště: Za živé a + členy SK Meteor Strahovice
úterý
30.7.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za Hedviku Gillarovou, manžela a dceru
středa
31.7.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže
čtvrtek
1.8.
16:30 Kostel sv. Augustina
17:00 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za + Adolfa Mrovce, příbuzné a upuštěné duše
pátek
2.8.
16:30 Kostel Povýšení sv. kříže
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Kristinu Zajíčkovou, manžela a rodiče z obou stran a + Marii Nábělkovou, manžela a rodiče z obou stran.
sobota
3.8.
07:00 Kostel sv. Augustina
neděle
4.8.
08:30 Kostel sv. Augustina: Za + Rudolfa Řehánka, manželku a rodiče z obou stran
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Jana Hradila, Viléma, + Viléma a Helenu Nevřelovy a ostatní ++ příbuzné
neděle
11.8.
08:30 Kostel sv. Augustina: Za živou osobu k životnímu jubileu s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za Maxe Obrusníka k nedožitým 80. narozeninám a za + rodiče, sourozence a švagrovou.
úterý
13.8.
17:00 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za rodiče Štefkovy a Býmovy, jejich syny, příbuzné, duše v očistci a za živé rodiny
středa
14.8.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Annu Tichovovou, manžela, příbuzné a duše v očistci.
čtvrtek
15.8.
17:00 Kostel sv. Augustina: K Panně Marií za + Maxe Dvořáka, rodiče, tchána a duše v očistci.
pátek
16.8.
08:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Na poděkováni za 75 let života s prosbou o dar zdravi a Boží požehnání a za 3 živé rodiny.
neděle
18.8.
08:30 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za + Jana Praska a duše v očistci
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o ochranu do dalších let; za + manžela a živou rodinu
neděle
25.8.
08:30 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za Emila Kurku, manželku, děti a zetě.
10:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za Karla Nevřelu, sestru Magdalénu, švagra Ericha a rodiče.
úterý
27.8.
17:00 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za rodiče Skibovy, příbuzné a duše v očistci
středa
28.8.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Alžbětu Halfarovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran, 2 zetě, pravnučku Nikol a duše v očistci
čtvrtek
29.8.
17:00 Kostel sv. Augustina: K Božímu Milosrdenství za + Irmu Obrusníkovou, manžela a rodiče z obou stran
pátek
30.8.
17:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Za + Lýdii Zajíčkovou, za Heřmana a Hedviku Zajíčkovy, 2 dcery a zetě
sobota
31.8.
11:00 Kostel Povýšení sv. kříže: Svatba: Daniela Řežábek a Táňa Plačková
neděle
1.9.
07:00 Kostel sv. Augustina: Za + Maxmiliána Obrusníka u příležitosti nedožitých 80. narozenin a za živou rodinu.
08:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Za děti školou povinné, za rodiče a učitele
10:00 Kostel sv. Augustina: Za děti školou povinné, za rodiče a učitele
čtvrtek
5.9.
16:30 Kostel sv. Augustina
pátek
6.9.
16:30 Kostel Povýšení sv. kříže
neděle
15.9.
08:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Za živé a + farníky
neděle
29.9.
08:30 Kostel Povýšení sv. kříže: Na poděkování za 50 let života, za živou i + rodinu
čtvrtek
3.10.
16:30 Kostel sv. Augustina
pátek
4.10.
16:30 Kostel Povýšení sv. kříže
čtvrtek
10.10.
17:00 Kostel sv. Augustina: Za živé a + členy živého růžence
neděle
20.10.
10:00 Kostel sv. Augustina: Výročí posvěcení kostela - 100 let.
pátek
6.12.
16:30 Kostel Povýšení sv. kříže