TÝDEN MODLITEB ZA NOVÁ KNĚŽSKÁ POVOLÁNÍ

„Koho pošlu? Kdo nám půjde?“

28. ledna – 4. února 2024

Program týdne:

 • DENNÍ MODLITBA ZA BOHOSLOVCE A NOVÁ POVOLÁNÍ – od neděle
  28. ledna osobní či společná modlitba v rodině
  • modlitba desátku biblického růžence
  • četba biblického úryvku a zamyšlení papeže Františka
  • (materiály pro tuto příležitost jsou k dispozici vzadu v kostelích a na webu farnosti)
 • VZÁJEMNÉ SETKÁNÍ OBOU FARNOSTÍ

– při této modlitbě ve středu 31. ledna v 18 hod. ve Strahovicích na faře.

 • MODLITEBNÍ VIGILIE

– v sobotu 3. února ve farním kostele sv. Augustina v 18 hod.

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ 4. ÚNORA 2024

 • V 15 hod. vzájemné setkání obou farností při eucharistické adoraci za nová povolání ve farním kostele v Sudicích
 • V 15:30 setkání s hosty na faře v Sudicích na téma: Povolání ke kněžství v dnešní době. Hosty budou:
 • Rektor kněžského semináře P. ICLic. Mgr. Vít HLAVICA
 • Mgr. Ing. Lumír TKÁČ – farář farnosti Ostrava Pustkovec

Program

Modlitební brožurka

Růženec za povolání