Jinak svátost smíření 30 min. před každou mší během týdne. V neděli 30 min. přede mší sv. v 7.00 ve Strahovicích.