Svátost nemocných se dnes ve vyšším věku uděluje preventivně. V našich farnostech se uděluje zpravidla jednou do roka také hromadně v kostele při mši sv. Kromě toho se svátost uděluje také všem, kdo se nacházejí v nebezpečí smrti. To může být také před náročnou operací nebo v jakémkoli vážném zdravotním stavu.

Všichni, kdo spadají do této kategorie jsou zváni na slavení této svátosti v kostele v týdnu po Velikonočních svátcích.

Chuchelná: 3. 4. 2024 v 17:00 hod.
Strahovice: 4. 4. 2024 v 17:00 hod.
 
Předpokladem k přijetí této svátosti je dobrá svátost smíření.
 
Více o svátosti nemocných zde.